Consult

1. Voorbereiding op het intakegesprek

Ter voorbereiding op het intakegesprek vult u thuis een vragenlijst in. Deze vragenlijst is voor u bedoeld om de klachten duidelijk voor ogen te krijgen, ik gebruik de vragenlijst om mij te verdiepen in de gezondheidsklachten en het intake gesprek voor te bereiden.

2. Intakegesprek

Duur: 45 minuten (geen kinderen bij aanwezig).

Een gecombineerd consult; intake + anamnese is ook mogelijk. Duur: 90 minuten.

Wanneer u een homeopaat bezoekt is het belangrijk dat u de problemen en klachten van u en uw kinderen goed, open en in alle rust kunt bespreken. Tevens kan het voor kinderen niet prettig zijn wanneer zij horen dat ouders bezorgd/ negatief of hun praten. Dit kan ook stigmatiserend werken. Vandaar de mogelijkheid om de intake zonder het bijzijn van uw kinderen te doen.

Door het stellen van vragen en informatie uit de door u ingevulde vragenlijst, vorm ik mij een gedetailleerd beeld van de hoofdklacht, de klachtengeschiedenis en de patiënt.

3. Anamnese

Duur: 45 minuten (kinderen bij aanwezig)

Een gecombineerd consult; intake + anamnese is ook mogelijk. Duur: 90 minuten.

  • Indien al een intakegesprek heeft plaatsgevonden, dan is de anamnese een verdieping op de intake. Uitgelicht worden: andere gezondheidsklachten, specifieke kenmerken patiënt, familie anamnese, omgevingsanalyse en medicijngebruik. De intake en de anamnese geven gezamenlijk een compleet beeld van u of uw kind.
  • Bij een gecombineerd consult komen dezelfde onderwerpen aan de orde alleen dan niet verspreid over twee consulten, zoals: de mogelijke oorzaak van de klachten, andere klachten en zwakke plekken, algemene zaken zoals eet- en slaapgewoonten, ziektegeschiedenis en karakter en persoonlijkheid

Tijdens de gesprekken kunnen kinderen in mijn praktijk spelen. Het observeren van het speel- en algemeen gedrag van een kind geeft belangrijke informatie voor de keuze van het passend middel.

Aan het eind van de intake neem ik met u door hoe de behandeling eruit gaat zien en wat u kunt verwachten. Tevens bespreken we de prognose aan en de duur van de behandeling.
Meestal vraag ik u een week na de eerste inname telefonisch contact met me op te nemen tijdens het telefonische spreekuur. Verder is het afhankelijk van de reactie op het middel hoe vaak we telefonisch contact hebben.

4. Vervolg consulten

Duur: 30-60 minuten (Wel kinderen bij aanwezig).

Na 3-6 weken (bij acute ziekten eerder) volgt een vervolgconsult. Daarna zijn de volgende consulten ongeveer 1x per maand. Gaat het goed, dan kan er meer tijd tussen de afspraken worden genomen en wordt de behandeling langzamerhand afgebouwd. Het is moeilijk van tevoren te voorspellen hoe veel consulten u/uw kind nodig heeft. Dat hangt af van de klachten en van de reactie op het middel.

Sommige mensen (vooral kinderen) zijn binnen een aantal weken of maanden van al hun klachten af en hebben voldoende aan een of enkele consulten. Anderen hebben meer tijd nodig. Hoe jonger en vitaler u bent en hoe korter het klachtenbeeld bestaat, des te sneller gaat de genezing.
Bij acute klachten verloopt de behandeling meestal sneller. In dat geval hebben we soms dagelijks contact met elkaar en krijgt u veel vaker een homeopathisch middel voorgeschreven.