Met welke klachten?

Homeopathie kan over het algemeen succesvol worden toegepast, zolang de ziekte of de klachten nog in een omkeerbaar stadium zijn. Wanneer er dus nog geen onomkeerbare weefselbeschadiging heeft plaats gevonden. De mogelijkheden bij onomkeerbare ziekten zijn beperkt en des te beperkter naarmate het ziekteproces verder is voortgeschreden. Homeopathie kan dan ingezet worden om pijnklachten te bestrijden of het algemene welbevinden te vergroten.

Ook acute, levensbedreigende situaties kunnen in principe behandeld worden, maar dit is alleen verantwoord in overleg met de reguliere behandelend arts. Bij ernstig verlopende virusinfecties kan de homeopathie een uitkomst bieden, omdat de mogelijkheden van de gewone geneeskunde hier veel beperkter zijn.

Tijdens de zwangerschap zijn homeopathische geneesmiddelen, mits door een deskundige voorgeschreven, niet gevaarlijk.

Kinderen, die in de regel een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak snel en gunstig op homeopathie en kunnen op deze manier gevrijwaard blijven van ‘antibiotica kuurtjes’ en de bekende KNO- ingrepen als het verwijderen van de amandelen en het plaatsen van buisjes.

Om verder nog een beeld te krijgen van de gezondheidsproblemen die regelmatig homeopathisch worden behandeld, volgen hieronder voorbeelden van veel voorkomende klachten:

Voorbeelden van veel voorkomende klachten

Vrouwen, bijvoorbeeld:

 • Klachten tijdens de zwangerschap
 • Ondersteuning van de borstvoeding
 • Hormonale klachten
 • Menstruatie
 • Hoofdpijn/migraine

Mannen, bijvoorbeeld:

 • Huidklachten
 • Prostaatklachten
 • Stress
 • Clusterhoofdpijnen

Kinderen:
Begeleiding van vaccinaties

 • Preventief (vooraf)
 • Ontstoring (achteraf)

Acute klachten, bijvoorbeeld:

 • Griep, ontstekingen, trauma

Lichamelijke klachten, bijvoorbeeld:

 • Slechte weerstand en verkoudheid, Pfeiffer
 • KNO klachten (oorpijn/ontstekingen, ontstoken amandelen, etc.)
 • Huidklachten (eczeem, wondjes)
 • Klachten m.b.t. groei en motorische ontwikkeling
 • Astma, luchtweginfecties

Psychische klachten, bijvoorbeeld:

 • Onzekerheid, faalangst
 • Gevoelig, weerbaarheid
 • Driftbuien, opstandig
 • Jaloezie

Mentale klachten, bijvoorbeeld:

 • Leerstoornissen

Gedragsstoornissen (ADHD, ADD,ASS, etc)