Praktijk

Hoe maak ik een afspraak?

Telefonisch Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via het telefoonnummer: 06 83904255 Indien geen gehoor dan graag mijn voicemail inspreken. Ik bel u zo snel mogelijk terug.
Contactformulier website Een afspraak kan ook gemaakt worden via het contactformulier.

Telefonisch spreekuur

Voor vragen over de behandeling
Maandag: 12.00 -13.00 uur
Dinsdag: 12.00 -13.00 uur
Woensdag: 12.00 -13.00 uur
Donderdag: 12.00 -13.00  uur

Openingstijden

Maandag: 09.00 – 15.00     19.00 – 21.30
Dinsdag: 09.00 – 15.00     19.00 – 21.30
Woensdag: 09.00 – 12.00
Donderdag: 09.00 – 15.00     19.00 – 21.30
Vrijdag:   09.00 – 15.00
Zaterdag:  10.00 – 12.00

Inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 09.00 – 10.00 is er inloopspreekuur. U heeft dan maximaal 10-15 minuten de tijd om de ontwikkeling van uw/uw kinds klacht te bespreken. Wilt u gebruikmaken van het inloopspreekuur? Laat mij dit dat weten via het contactformulier of door mij even te bellen.

Kennismaking en oriëntatie (gratis)

Wanneer u meer wilt weten over homeopathie, de systeemgerichte aanpak, weten wie ik ben, dan is het mogelijk om een korte afspraak met mij te maken. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. U kunt ook op woensdagochtend langskomen op het inloopspreekuur. Bent u van plan om gebruik te maken van het inloopspreekuur, laat mij dit dan weten via het contactformulier of door mij even te bellen.

Acute klachten

Bij de behandeling van acute klachten is het belangrijk dat u snel geholpen kan worden. Vandaar dat u voor de behandeling voor acute klachten dezelfde week nog bij mij terecht kan.

Huisbezoek

Bij vervolgconsulten, en acute klachten is het ook mogelijk om een consult aan huis te doen. Daarnaast kan het observeren van het kind in zijn eigen vertrouwde omgeving belangrijke informatie opleveren voor de keuze van het passend middel. Het kind gedraagt zich thuis meer zoals hij echt is. Wanneer u woonachtig bent in de regio ’s-Hertogenbosch (10 km e.o.), zijn hier geen kosten aan verbonden.

Waarneming

Annelie Smits. Praktijk voor Homeopathie Berlicum. De Haasekker 9, Berlicum. Telefoonnummer 073-5034324.

Medisch beroepsgeheim/ privacy bescherming

Als homeopaat aangesloten bij de NVKH heb ik de beroepseed/-gelofte (eed van Hippocrates) afgelegd en ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en overige stringente regels. In de praktijk betekent dit dat alles wat ik te horen krijg van mijn patiënten, in de uitoefening van mijn beroep, ik verplicht ben geheim te houden.

Kosten en vergoedingen

Tarieven klassiek homeopathische behandeling:

  • Intake, 45 minuten: € 50,00
  • 1e consult, 45 minuten: € 50,00
  • Intake + 1e consult, 90 minuten:  € 100,00
  • Vervolg consulten, 30 – 60 minuten:  € 70,00
  • Telefonisch consult, 10 – 30 min:  € 25,00
  • Herhaalrecept: € 15,00
  • Opsturen geneesmiddel: € 2,50

Waaruit bestaat een consult: voorbereiding (analyse vragenlijst, lezen van uw dossier, inlezen gezondheidsklacht), uitvoering (consult), uitwerking (behandelplan opstellen, analyse gesprek, uitzoeken geneesmiddel), monitoring (voortgang, bijstellen behandelplan) en informeren (toelichtende brief naar patiënt)

Betaalwijze

Direct contant of met pin betalen.

PIN Logo

Vergoeding door zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van homeopaten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) geheel of gedeeltelijk. Dit gaat niet van uw eigen risico af. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar, of kijk op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie