Wat kan ik je leveren? Ik werk integraal, systeemgericht en multidisciplinair.

Mijn visie en werkwijze

Altijd een aanpak op maat

Als ouder wil je dat de gezondheidsklacht snel, op zachte wijze en zonder schadelijke bijwerkingen wordt opgelost. Je wil een aanpak op maat van je kind en het gezin; een behandeling die specifiek op jou als individu gericht is, op je leefwijze en je eigen mogelijkheden. Daarnaast ben je op zoek naar een zorg professional die deskundig en vakbekwaam is en die op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.

Brede kijk op klacht en
leefomgeving patiënt

Bij het oplossen van gezondheidsklachten is het belangrijk om niet alleen te focussen op de klacht, maar het gehele functioneren van lichaam en mind mee te nemen. Ook is het belangrijk om te kijken naar de wisselwerking tussen patiënt en zijn leefomgeving (gezin, werk/school, vrije tijd).
Is dit in balans? De gezondheidsklacht van een kind of een volwassene kan nooit los worden gezien van het gezinssysteem waarin iemand zich bevindt, het functioneren op school/werk en in de invulling van de vrije tijd.

Behandelplan

Ik maak een brede analyse van de patiënt, zijn klacht, het gezinssysteem, de leefomgeving en leefstijl. Daarna bespreken we samen de prognose en hoe de behandeling eruit gaat zien. Wat zijn precies jouw wensen, wat kan je zelf, waarbij kan ik je ondersteunen en hoe gaan we homeopathie inzetten. Met als doel het zo goed als mogelijk oplossen van je klachten en het verkrijgen van een betere kwaliteit van leven.

Samenwerking; zowel regulier als complementair!

Gezondheidsklachten zitten complex in elkaar en worden veroorzaakt door meerdere factoren. Om beter resultaat in de behandeling te behalen is het soms verstandig om samen te werken met andere zorgprofessionals (disciplines). Ik beschik over een groot netwerk van zorgprofessionals in zowel de reguliere als het complementaire werkveld zoals huisartsen, fysiotherapeuten, (natuur)diëtisten, psychologen, systeemtherapeuten, etc.

Monitoring (resultaatgericht werken)

Om inzicht te krijgen in het verloop van de behandeling maak ik gebruik van een clientvolgsysteem. Het voordeel van een volgsysteem is dat je op systematische wijze (aan de hand van feiten) beoordeelt of de behandeling effect heeft en waarnodig het behandelplan aanpas. Ik vraag de patiënt voor ieder consult om een korte vragenlijst in te vullen.